Zastupitelstvo

Seznam zastupitelů:

příjmení a jménofunkcetelefone-mail
Ing. Rous Drahomír CSc. starosta603 525 447 obec.pisecne@tiscali.cz
Kobzová Marie místostarostka739 093 611 obec.pisecne@tiscali.cz
Kotouček František zastupitel736 730 502
Kopecký Dušan zastupitel732 250 744
Flek Josef ml. zastupitel731 743 138